Junta Directiva
Primer mandat10 de maig de 2018 — actualitat
La Junta Directiva és l'òrgan de representació de l'Associació i s'encarrega de regir-la, administrar-la i representar-la. Qualsevol persona associada pot ser elegida com a membre per l'Assemblea General per sufragi universal, lliure, directe i secret.
Jaime Paricio
President
cofundador
Víctor Díaz Marco
Vicepresident i portaveu
cofundador
Fran Torregrosa Alegre
Secretari
cofundador
Rafa Bayona Llop
Tresorer
cofundador
Col·laboradors
Les persones col·laboradores són aquelles que cooperen activament amb la Junta Directiva per al desenvolupament de les seues tasques.
Martín Montón Sanchis
cofundador
Domingo Rodríguez León
Creador de contingut audiovisual
Rubén
Creador de contingut audiovisual
Eloy Sanchis López
Creador de contingut audiovisual
Miguel Sánchez Valdés
Grups de treball geogràfics
Un grup de treball geogràfic desenvolupa els fins de l'associació mitjançant tasques específiques en la seua àrea d'àmbit i està format per un o més socis.
Alacant
Marcos Salomón Uroz
Aitor Escorza Ripoll
València
Adrián García Terrádez